Carinska sajla

Carinski završetak

U našoj ponudi imamo carinsku sajlu promjera 6mm i 8mm.
Ugrađujemo i carinske završetke.